Loading...

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท
ให้ผู้สมัครได้งานที่ตรงตามความสามารถ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ติดต่อเรา สมัครงาน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Globe Asia Services Thailand เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากร ให้แก่สำนักงานใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงแพลทฟอร์มเกมส์ออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคลกรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท และช่วยให้ผู้สมัครได้งานที่ตรงตามความสามารถ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่ว่า

“Connect companies with the best recruits, as well as connect applicants with the right jobs for all of their qualifications”

บริษัทของเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา

แผนที่บริษัท Globe Asia Services Thailand

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการสรรหาบุคลากร เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตัวไปตามกระแสโลกเทคโนโลยียุคใหม่ โดยยึดความพึงพอใจของผู้สมัครเป็นหลัก

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ ตามแนวทางและนโยบายของบริษัท เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่าง โดยยึดถือความพึงพอใจของผู้สมัครเป็นหลัก

พนักงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และโดดเด่นด้วยประสบการณ์ ทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยคุณภาพเพื่อทำให้ผู้สมัครทุกท่านได้งานตามความต้องการ รวมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพแก่บริษัทและตัวผู้สมัครเอง

ตำแหน่งงาน

Online Marketing Specialist (Chinese is not required) – Cambodia -63,000++บาท

Online Marketing Specialist (Chinese is not required) – Cambodia -63,000++บาท

รายละเอียดงาน

-วางแผนและวิเคราะห์โฆษณา Facebook และ Google

-วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการสร้างแผนงาน

-ออกแบบและดูแลจัดการเพจ Facebook เขียนคอนเทนท์ ตัดต่อและออกแบบวีดีโอ เพื่อส่งเสริมแบรนด์และเว็บไซต์

- ดำเนินงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้างานชาวจีนและชาวไต้หวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี

2.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาจีน

3.สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 

4.พิมพ์ภาษาไทยเกิน 50 คำต่อนาที

5.มีความรู้ด้าน SEO (เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสถิติ วิเคราะห์สถิติ สร้างแผนงาน) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป **

6.มีความรู้ด้าน Google Ads (เชี่ยวชาญในการใช้ Google Adwords , Google Analytics)

7.มีความรู้ด้าน Facebook Ads (มีทักษะด้าน IT Facebook เชี่ยวชาญในการทำ Facebook Ads)

Thai Online Marketer (Chinese speaking) - Cambodia - 63,000++บาท

Thai Online Marketer (Chinese speaking) - Cambodia - 63,000++บาท

รายละเอียดงาน

-วางแผนและวิเคราะห์โฆษณา Facebook และ Google

-วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการสร้างแผนงาน

-ออกแบบและดูแลจัดการเพจ Facebook เขียนคอนเทนท์ ตัดต่อและออกแบบวีดีโอ เพื่อส่งเสริมแบรนด์และเว็บไซต์

- ดำเนินงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้างานชาวจีนและชาวไต้หวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุ 25-35 ปี

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้เท่านั้น

3.สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 

4.พิมพ์ภาษาไทยเกิน 50 คำต่อนาที

5.มีความรู้ด้าน SEO (เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสถิติ วิเคราะห์สถิติ สร้างแผนงาน) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป **

6.มีความรู้ด้าน Google Ads (เชี่ยวชาญในการใช้ Google Adwords , Google Analytics)

7.มีความรู้ด้าน Facebook Ads (มีทักษะด้าน IT Facebook เชี่ยวชาญในการทำ Facebook Ads)


กิจกรรม

Globe Asia Services Thailand
Globe Asia Services Thailand
Globe Asia Services Thailand
Globe Asia Services Thailand
Globe Asia Services Thailand
Globe Asia Services Thailand

แผนที่การเดินทางติดต่อเรา

แผนกทรัพยากรบุคคล
Globe Asia Services Thailand

อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 24 (Spaces works) ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

064-259-0886 , 093-257-8113

thailand.globeasia@gmail.com

http://www.globeasia.co.th

@gathailand

ส่งข้อความหาเรา

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ ในการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางอีเมล